Адвокат Мария Стоянова


Добре дошли в адвокатска кантора Мария Стоянова

 

Здравейте,

името ми е Мария Стоянова, по професия адвокат. Завършила съм Юридическият факултет на Русенският  университетАнгел Кънчев” през 2005 година. В периода от 2003г. до 2005г. бях сътрудник в Правната клиника по семейно и наследствено право.  След преминаването през установения по закон стаж придобих юридическа правоспособност през 2006 година.

През същата година започна и юридическата ми кариера като бях назначена в дирекция „Общинска собственост“, Община – гр.Русе.

През 2007 година започнах работа като юрисконсулт в „СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕЕАД /с предишно наименование Безмитна зона-Русе/.

През 2009 година продължих кариерата си като юрисконсулт, обслужвайки около 25 фирми на испански инвеститори в областта на недвижимите имоти и фотоволтаичните паркове.

От 2011 година съм вписана като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Русе.

В кариерата си съм имала дела от различни области на правото, всяко от които ми е дало ценен опит и самочувствие за справяне с правни казуси от различно естество. Обръщайки се към мен клиентите могат да разчитат, че ще получат правен съвет от професионалист с богат правен опит, който ще направи всичко възможно, за да защити техните законни права и интереси. С помощта на партньорската си мрежа от високо квалифицирани адвокати практикуващи в различни юридически области, гарантирам качествени правни услуги по широк кръг правни проблеми.

Относно правните сфери, в които работя сама можете да посетите раздел „Сфери на дейност”. Запазвам си правото да откажа да поема случай, при положение, че правният казус не е от компетентността ми и не бих могла да предоставя качествена юридическа защита по него.

За улеснение и пестене на време на клиентите си предлагам онлайн правни консултации и онлайн правни услуги. Повече информация може да намерите в раздел \\\\\\\"ОНЛАЙН АДВОКАТ\\\\\\\".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокат Мария Стоянова